Bedrijfsspiritualiteit – op zoek naar de onderstroom

Nieuwe publicatie van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven (TGL) over Bedrijfsspiritualiteit, met een bijdrage van Luk Bouckaert over Bedrijfsspiritualiteit als 3D-ethiek.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee