De mens centraal – De U-turn naar het eco-personalisme

Spreekbeurt van Luk Bouckaert naar aanleiding van het seminarie van de Leerstoel Economie van de Hoop en het emeritaat van professor Henk Opdebeeck.

‘De mens centraal’ verwoordt het verzet van personalisten tegen verdrukking. Wil het personalisme zijn kritische kracht in de context van vandaag herwinnen dan moet het een U turn of omslag maken van het ego naar het eco-zelf en rekening houden met onze inherente verhouding tot de natuur. 

Download de volledige spreekbeurt van Luk Bouckaert

 

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee