Over ons

In 2004 werd het SPES-forum een Vzw onder Belgische wetgeving. Vandaag telt de zowel individuele als institutionele leden. Ook zijn verscheidene organisaties uit het middenveld en uit academische centra actief als partners in het SPES-forum.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 8 leden. Zij bepalen de strategie van SPES-forum en bepalen de inhoudelijke koers van het SPES-forum en houden toezicht over de uitvoering hiervan. Erik Vanleeuw is voorzitter van de Raad van Bestuur, Luk Bouckaert de secretaris en Sabine Denis de afgevaardigd bestuur. Samen maken zij het dagelijks bestuur uit.

De SPES raad

De SPES raad zijn vertegenwoordigers uit verschillende segmenten van de samenleving die de Algemene Vergadering van de vzw uitmaken. 

Zij adviseren de inhoudelijke koers van het SPES-forum en zijn representatief voor de samenwerking tussen het sociaal-economisch middenveld en de universitaire centra.

European SPES Institute

SPES-forum is stichtend lid van het European SPES Institute, een internationaal netwerk van universitaire onderzoekscentra dat regelmatig internationale academische congressen en workshops organiseert en publicaties uitgeeft.

Lid worden

SPES-forum vertaalt spiritualiteit in concrete sensibiliserende, activerende en vormende projecten rond bezielend ondernemen en actief engagement.  De door SPES gehanteerde definitie is heel laagdrempelig en breed.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee