Over SPES-forum

SPES-forum is sinds zijn oprichting een ontmoetingsplaats van en voor mensen die geloven dat spiritualiteit en zingeving hefbomen zijn voor zowel persoonlijke groei als maatschappelijke vernieuwing.

SPES werd opgericht in 2000 en formeel erkend als SPES-forum vzw in 2004. Het woord SPES betekent ‘hoop’ en staat voor de wil om, ondanks alle beperkingen, te werken aan een duurzame toekomst. De basis van hoop ligt voor SPES in de her-activering van het spirituele bewustzijn van mensen en organisaties. De missie van SPES bestaat erin binnen een breed maatschappelijk kader mensen en organisaties te inspireren tot een verbonden en zinvol leven.

SPES-forum vertaalt spiritualiteit in concrete sensibiliserende, activerende en vormende projecten rond bezielend ondernemen en actief engagement. SPES werkt in deze concrete projecten samen met partnerorganisaties, zoals La Grande Terre, de Schumacher Sprouts Belgium, Sociopolis Heverlee, Mensj, Make it Work, Foyer en anderen. Zo vormen zij hefbomen voor de maatschappelijke activering en sensibilisering die SPES beoogt.

SPES-Forum is partner van de Leerstoel Economie van de Hoop van de UAntwerpen en draagt actief bij tot de vorming, het onderzoek, de publicaties, colloquia en workshops die de leerstoel ontwikkelt.

Van spiritualiteit bestaan de meest uiteenlopende definities. De door SPES gehanteerde definitie is heel laagdrempelig en breedspiritualiteit is de kunst om een geïnspireerd en inspirerend leven te leiden. Als individu, als organisatie en als samenleving. Wat de eigen aard en de bronnen van deze inspiratie zijn, welke methodieken haar kunnen bevorderen, wat de relatie is met religie en levensbeschouwing, maakt deel uit van de zoektocht en de discussies binnen SPES. SPES vindt haar eigen inspiratie in het personalistische gedachtegoed van Emmanuel Mounier en andere voorvechters van de waardigheid van elke persoon. 

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee