SPES-forum, geïnspireerd samenleven

Onder de noemer Geïnspireerd Samenleven is het de missie van SPES-forum om binnen een breed maatschappelijk kader mensen te inspireren tot een verbonden en zinvol leven. Het woord SPES betekent ‘hoop’ en staat voor de wil om, ondanks alle beperkingen, te werken aan een duurzame toekomst. Tegelijk is het een acroniem voor SPiritualiteit in Economie en Samenleving.

In de kijker

Lieve SPES-vrienden,

 

Ook in het voorbije jaar heeft het coronavirus onze levens en de samenleving in het algemeen in zijn ban gehouden.  Dat bracht ons soms tot stilstand, een toestand die voor sommigen een zegen was maar voor anderen een vloek.  Want wat voor de ene een unieke gelegenheid werd om fysiek en mentaal te vertragen en tot rust te komen, werd voor de andere juist een tijd van onzekerheid, grote (werk)druk, verlies, rouw, eenzaamheid.  Het leert ons misschien hoezeer een toestand van vertraging en rust een luxe is die niet iedereen altijd zomaar gegeven is, maar ook dat een mens nood heeft aan rust én actie, aan contemplatie én daadkracht en dat die best in evenwicht zijn.

Op zaterdag 12 maart 2022 organiseren CIMIC vzw, SPES-forum vzw en Waerbeke vzw een studiedag Heldere Bronnen over Ibn-Al-‘Arabi in het Hartinstituut Heverlee aan de Naamsesteenweg 355 in Heverlee.

Ibn al-‘Arabi (Murcia 1165 – Damascus 1240), ook al-saych al-akbar ( de ‘Grootste Meester’) genoemd, is – samen met Rumi – een van de beroemdste mystici uit de geschiedenis van de Islam.

Gregory Vandamme, Christine Gruwez en Marc Colpaert komen in de voormiddag het belang van Ibn al-‘Arabi en zijn visie op verbeelding en kosmos toelichten. In de namiddag vertellen Mohamed Ridouani, Benoît Standaert, Nyanchama Okemwa en Birsen Taspinar hoe de spirituele verbeeldingskracht van de filosoof nog steeds herkenbaar is en hun hedendaagse praktijk inspireert. Het geheel wordt opgeluisterd met soefi-muziek door Rachid Akhdim.

Inschrijven kan via het formulier

Download de folder

In een interessante en goed geregistreerde videoreeks bij de Dominicanen.TV spreekt Luk Bouckaert, Lid van de Raad van Bestuur van SPES-Forum, voluit over zijn nieuwste publicatie “Ecopersonalisme. Een perspectief”. In een format van 6 videofilmpjes van ongeveer 15 minuten legt Luk de verbinding van het personalistisch gedachtegoed met ecologie. Eén voor één schetst Luk  hoe hij in zijn studie beïnvloed werd door de pioniers in diep ecologisch denken zoals Albert Schweitzer, Teilhard de Chardin, Mahatma Gandhi en Martin Buber.

Luk Bouckaert verbindt in dit essay het personalistisch gedachtegoed met ecologie. Pioniers in diep ecologisch denken zoals Albert Schweitzer, Teilhard de Chardin, Mahatma Gandhi en Martin Buber schreven hun inzichten neer tijdens en na WO I, dus honderd jaar geleden. Het is de moeite waard om hun ecopersonalisme van onder het stof te halen.

Ecopersonalisme is een filosofisch en sociaal project dat vanuit de analyse van de ecologische vervreemding het wezen van de persoon en de natuur herdenkt. Hoe kunnen we de transitie maken van een ego-persoon naar een eco-zelf? Welke hoop mogen we koesteren in deze overgang? Wat is de impact ervan op ons socio-economisch handelen?

Het boek is verschenen bij uitgeverij Halewijn en kost 14,95 euro.

Het gebrek aan tijd en de versnelling, worden vandaag door iedereen uiterst scherp aangevoeld. Zorggevers en zorgvragers voelen aan dat er iets fundamenteels ontbreekt.  Een andere soort van tijdbeleving kan hierin misschien hulp bieden.  Chronos en Kairos zijn mythologische figuren uit de Oudheid.

Sociopolis laat hierover academici en (zorg-)ondernemers aan het woord op 3 avonden (van 20:00 tot 22:00)  in maart 2022.

In samenwerking met Nynke van Uffelen (UCSIA & TU Delft) en Brecht Daneels (UAntwerpen) heeft Luk Bouckaert (Prof. em.  KU Leuven en bestuurder vzw SPES-forum) een lessenpakket ontwikkeld voor studenten van het 5e en 6e jaar secundair.

Agenda

Op regelmatige basis organiseert SPES-forum, ook in partnerschap, evenementen rondom Spiritualiteit in Economie en in de Samenleving.

Publicaties

Publicaties naar aanleiding van evenementen of publicaties van onderzoekers verdienen de aandacht van  SPES-forum.

Recent nieuws

Volg hier de meest recente berichten in de vorm van korte nota’s, lezingen, reportages, verslagen, boekrecensies, ….

Nieuwsbrief

Per jaar verstuurt het SPES-forum enkele nieuwsbrieven om sympathisanten te informeren over de activiteiten.

Over ons

Voorstelling van het SPES-forum: de Raad van Bestuur, de SPES Raad, European SPES Institute

Lid worden

Fondsen zijn een moderne vorm van filantropie: privé-middelen, geld maar ook tijd en kennis, worden ingezet in dienst van de samenleving.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee