06/04/2023: Infosessie Voedselbos

Op donderdag 06/04/2023 om 19:00 verzamelen de sympathisanten van het voedselbos in de ontmoetingsruimte van WZC Annuntiaten Heverlee voor een avondsessie rond het voedselbos op de campus van het @Heilig Hartinstituut in Heverlee.

We maken een ronde langs de aanplantingen (stand van zaken) én we maken afspraken rond beheer, gebruik en toegankelijkheid in de toekomst.

Voor wie nieuw aansluit: de ontwikkeling van een – bescheiden – voedselbos op de campus van het Heilig Hartinstituut in Heverlee maakt deel uit van een breder project dat door de Stuurgroep ’Boerderij van de Hoop’ sinds 2 februari 2021 werd voorbereid en uitgewerkt. Dit breder project heeft tot doel op de campus een nieuwe manier van denken en leven te ontwikkelen die paus Franciscus in Laudato Si’ omschrijft als integrale ecologie. Om deze gedachte in concrete daden om te zetten, wil de Stuurgroep op de campus een gedragen spiritueel, ecologisch en sociaal project ontwikkelen dat alle partners op de campus maar ook de buurtbewoners en nieuwe doelgroepen aanspreekt.
Dit project waar Vzw Spes-forum de initiator en bezieler van is, wordt mee mogelijk gemaakt door de Congregatie van Zusters Annuntiaten van Heverlee, WZC Annuntiaten Heverlee – Sociopolis, De Wissel vzw en Velt vzw , onder de kundige leiding van Jan Vannoppen en Trees De Bruyne!

Om ook nu weer vooraf zicht te hebben op het aantal deelnemers, vragen we iedereen die wil deelnemen vriendelijk om in te schrijven via https://forms.gle/7MhUWdamiyeCSKG69.

Voedselbos

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee