2/12/2023: Studiedag Heldere Bronnen over Thich Nhat Hanh, Leven in Aandacht

Thich Nhat Hanh (Thay) was één van de invloedrijkste spirituele leiders van de 20ste en 21ste eeuw. De Zen Meester, denker, dichter en vredesactivist was een pionier die een praktisch en geëngageerd boeddhisme ontwikkelde dat gericht was op het dagelijkse leven, in het gezin, in relaties en in de maatschappij.

De bescheiden monnik zocht geen roem, maar toch bereikte hij miljoenen mensen over de hele wereld en was hij in gesprek met politici, parlementen, bedrijfsleiders en vooraanstaande (media)figuren wereldwijd. Thomas Merton, de Amerikaanse katholieke theoloog en trappistenmonnik, schreef over hem: He is more my brother than many who are nearer to me by race and nationality, because he and I see things exactly the same way. Martin Luther King nomineerde hem voor de Nobelprijs voor de Vrede en Barack Obama verwees in een speech bij zijn bezoek aan Vietnam in 2016 naar één van zijn kernlessen: In een echte dialoog zijn beide partijen bereid te veranderen…

Die verandering beschreef Thay zelf ooit kernachtig als the way out, is the way in, de uitweg is de weg naar binnen. Een weg van innerlijke transformatie gaf Thay de kracht en de moed om tijdens de Vietnam-oorlog consequent en met gevaar voor eigen leven te blijven pleiten voor vrede, maar ook voor geweldloze, mededogende sociale actie, zonder partij te kiezen. Die weg was het ook die hem overeind deed blijven tijdens zijn 40-jarige ballingschap in Frankrijk. En die weg was het die hem leidde bij het stichten van een nieuwe boeddhistische kloosterorde, de Orde van het Interzijn, het oprichten van Plum Village in het zuiden van Frankrijk, het schrijven van talloze inspirerende teksten, het geven van retraites en de ontwikkeling van beoefeningen als loopmeditatie, zitmeditatie, eetmeditatie, totale ontspanning, werkmeditatie en stoppen, glimlachen en mindful ademen.

De ‘studiedag’ op 2 december zal aandacht geven aan de biografie van deze spirituele leider, alsook een inzicht en overzicht proberen te bieden van de fundamenten die aan zijn levensbeschouwelijke en ethische opvattingen ten grondslag liggen. Thay benadrukte evenwel steeds opnieuw My Life is my message, mijn leven is mijn boodschap. Daarom willen we van deze dag vooral een dag van aandacht maken en zullen we naast het hoofd vooral ook het hart en de handen voeding geven door ook zelf te oefenen.

We nodigen je graag uit op de studiedag Heldere bronnen op 2 december 2023, Georganiseerd door SPES-forum vzw, UP Leuven, CIMIC vzw, Filosofenfontein VZW.

Campus Heilig Hart, Naamsesteenweg 355, Heverlee-Leuven

 

Getdetailleerd programma volgt!

Inschrijven kan reeds via https://forms.gle/kzuUhJamAWZzFKZ7A

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee