23/09/2023: Inspiratienamiddag Voedselbos van de Hoop

Zaterdag 23/09/2023  is er de officiële opening van het Voedselbos van de Hoop.  Om 15:00 verzamelen we in de ontmoetingsruimte van WZC Annuntiaten Heverlee voor een inspiratienamiddag op de campus van het Heilig Hartinstituut in Heverlee.

We ronden af uiterlijk om 19:00

 

Voor wie nieuw aansluit: de ontwikkeling van een – bescheiden – voedselbos op de campus van het Heilig Hartinstituut in Heverlee maakt deel uit van een breder project dat door de Stuurgroep ’Boerderij van de Hoop’ sinds 2 februari 2021 werd voorbereid en uitgewerkt. Dit breder project heeft tot doel op de campus een nieuwe manier van denken en leven te ontwikkelen die paus Franciscus in Laudato Si’ omschrijft als integrale ecologie. Om deze gedachte in concrete daden om te zetten, wil de Stuurgroep op de campus een gedragen spiritueel, ecologisch en sociaal project ontwikkelen dat alle partners op de campus maar ook de buurtbewoners en nieuwe doelgroepen aanspreekt.

Partners:

Voedselbos van de Hoop: vzw SPES-Forum, Congregatie Zusters Annuntiaten van Heverlee, vzw Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee – Sociopolis, vzw De Wissel, vzw Velt en Stad Leuven

Organisatie event: vzw SPES-Forum, Kapelgemeenschap Filosofenfontein, Congregatie Zusters Annuntiaten van Heverlee, vzw Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee – Sociopolis, vzw De Wissel, vzw Velt, vzw Blik op Afrika, vzw Child-Help en Stad Leuven

Het ‘Voedselbos van de Hoop’ is door de stad Leuven erkend als buurtmoestuin

Om ook nu weer vooraf zicht te hebben op het aantal deelnemers, vragen we iedereen die wil deelnemen vriendelijk om in te schrijven via https://forms.gle/U37DQNFAGCZ8W58Z7

Voedselbos

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee