22/01/2022: Boekvoorstelling Eco-personalisme

Op zaterdag 22 januari om 10.00h zal Luk Bouckaert een lezing geven over het ecopersonalisme gevolgd door een gesprek. Alle SPES vrienden en geïnteresseerden zijn uitgenodigd.  Luk Bouckaert heeft verschillende publicaties over het personalisme op zijn naam staan. Maar in dit essay probeert hij het personalistisch gedachtegoed te verbinden met ecologie.

Het ecopersonalisme is niet iets nieuws. Pioniers zoals Albert Schweitzer, Teilhard de Chardin, Mahatma Gandhi en Martin Buber schreven hun inzichten neer tijdens en na WO I, dus honderd jaar geleden. Het is  de moeite waard om hun diep ecologisch denken onder het stof te halen.

De klimaatcrisis gaat over meer dan de opwarming van de aarde en de natuurrampen die daaruit volgen. Zij is tegelijk een beschavingscrisis die de wortels raakt van onze moderne zelf perceptie. We zijn vervreemd van de aarde. De kiemen voor deze vervreemding zijn gelegd door het moderne, antropocentrisch wereldbeeld. Centraal staat in dit essay de vraag: kunnen we dit wereldbeeld overstijgen zonder de menselijk persoon te verliezen in een romantische verheerlijking van de natuur? Het ecopersonalisme is een filosofisch en sociaal project dat vanuit de analyse van de  ecologische vervreemding het wezen van de persoon en de natuur herdenkt. Hoe kunnen we de transitie maken van een ego-persoon naar een eco-zelf? Welke hoop mogen we koesteren in deze overgang en wat is de  impact ervan op ons socio-economisch handelen?

Voorproeven van dit werkstuk kan je door middel van de interviews die men van Luk heeft afgenomen.

Deelname is online en gratis, inschrijven kan via dit formulier.  De link naar het webinar wordt tijdig doorgestuurd,

Het boek kan besteld worden aan de prijs van 15 euro, de mogeljkheid hiertoe wordt aangeboden op het inschrijvingsformulier.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee