05/05/2022: Emeritaat Hendrik Opdebeek

Op 5 mei staat professor Emeritus Hendrik Opdebeeck in de Leerstoel Jef Van Gerwen lezing naar aanleiding van zijn emeritaat stil bij de westerse filosofie en hoe ze nadenkt over de natuur. In zijn voordracht zal professor Opdebeeck, die jarenlang colleges techniekfilosofie en filosofie van de economie gaf aan de Universiteit Antwerpen, dieper ingaan op deze relatie.

Heeft de filosofie louter vastgesteld dat de mens de natuur of het ecologisch proces in de war stuurt? Of heeft haar denken, dat ook de technologische en de economische ontwikkeling mee bepaalde, deze ecologische evolutie uitgelokt? De vraag stelt zich of onze bekommernissen omtrent de ecologie, de technologie en de economie tot een soort klaagzang moeten leiden. Of kunnen we er integendeel hoopvolle antwoorden in ontdekken? Het herontdekken van de bronnen van redelijkheid en deugden lijkt meer dan ooit van belang bij de totstandkoming van een nieuw humanisme. Meer info en inschrijvingen via de website

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee