Opdebeeck Henk

Lid van: Raad van bestuur

Hendrik Opdebeeck (°1955) studeerde economie en filosofie aan de universiteiten van Gent en Leuven. Hij is gehuwd en vader van vier kinderen.

Hij begon zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker van wijlen André Vlerick (Universiteit Gent) als beurshouder bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Hierna kwam hij op vraag van de filosoof Louis Van Bladel s.J. naar de Faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen (toen nog UFSIA) voor een project over de cultuurfilosofische achtergronden van de economische crisis.

Vandaag is hij er verbonden aan het Departement Wijsbegeerte (Centrum voor Ethiek) waar hij ondermeer “Filosofie van de economie”, “Religie, Moraal en Samenleving”, “Onderwijsmanagement en ethiek” en “Filosofie van de techniek” doceert.

Hendrik Opdebeeck is auteur van diverse publicaties zoals ondermeer Het probleem van de grondslagen van de moraal, Schumacher is Beautiful en Bank, Stad en Kathedraal. Zijn huidig onderzoek peilt voornamelijk naar de cultuurfilosofische en ethische achtergronden en implicaties van de globalisering.

Samen met Luk Bouckaert (K.U.Leuven) en Jaak Stokx richtte hij in 2000 het SPES-forum op.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee