Nieuwe Publicatie: Ecopersonalisme. Een perspectief

Luk Bouckaert verbindt in dit essay het personalistisch gedachtegoed met ecologie. Pioniers in diep ecologisch denken zoals Albert Schweitzer, Teilhard de Chardin, Mahatma Gandhi en Martin Buber schreven hun inzichten neer tijdens en na WO I, dus honderd jaar geleden. Het is de moeite waard om hun ecopersonalisme van

Het is de moeite waard om hun ecopersonalisme van onder het stof te halen.

Ecopersonalisme is een filosofisch en sociaal project dat vanuit de analyse van de ecologische vervreemding het wezen van de persoon en de natuur herdenkt. Hoe kunnen we de transitie maken van een ego-persoon naar een eco-zelf? Welke hoop mogen we koesteren in deze overgang? Wat is de impact ervan op ons socio-economisch handelen?

Het boek is verschenen bij uitgeverij Halewijn en kost 14,95 euro.

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee