Nieuwjaarswens

Lieve SPES-vrienden,   Ook in het voorbije jaar heeft het coronavirus onze levens en de samenleving in het algemeen in zijn ban gehouden.  Dat bracht ons soms tot stilstand, een toestand die voor sommigen een zegen was maar voor anderen een vloek.  Want wat voor de ene een unieke

Time is money, zo klinkt het soms.  De Grieken hadden het in dit verband over chronos, de opeenvolging van tijdsmomenten, de meetbare tijd van de economie die op zoek is naar optimaal gebruik van de tijd. Maar diezelfde Grieken hadden ook nog een ander woord voor tijd, namelijk kaïros.  Kaïros is de gepaste tijd,  het juiste moment om te vertragen of om tot actie over te gaan.

Met de vzw SPES-forum willen we in het nieuwe jaar inzetten op een gepast aanbod dat zowel rust en vertraging brengt als ruimte creëert voor nieuwe actie en interactie. Beide, zowel rust als actie, zijn nodig om verbinding te maken met de diepere levenstroom in elk van ons.

 

We hopen van harte U, samen met al onze partners, alvast op één of meerdere van onze activiteiten te mogen begroeten.

 

In naam van de leden van het bestuursorgaan van de vzw-SPES-forum wens ik U allen een mooi jaareinde en een goed begin van 2022!

 

Erik Vanleeuw, voorzitter vzw SPES-forum

SPES-Forum Vzw
Naamsesteenweg 355, Gebouw K, lokaal 6 – 3001 Leuven-Heverlee